Рихсиев Дилмурод Ходжиакбаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

«Темир йўл транспортида автоматика ва телемеханика” кафедраси изланувчиси Рихсиев Дилмурод Ходжиакбаровичнинг

05.08.03 – “Темир йўл транспортини ишлатиш” ихтисослиги бўйича тайёрлаган “Темир йўл автоматика ва телемеханика тизимлари рельс занжирларининг импульс-фазали йўл қабул қилгичи” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимоясини очиқ мухокамадан ўтказишга бағишланган илмий даражалар берувчи PhD.28.06.2018.Т.73.01 рақамли Илмий кенгаш мажлиси бўлиб ўтади.

Мажлис 2019 йил 26-январ куни соат 14:00да Тошкент темир йўл муҳандислари институти бош биносининг 334-ауд.да бошланади.