Oliy taʼlim muassasalari doktoranturasiga xotin-qizlar uchun ajratilayotgan 300 ta maqsadli kvota
taqsimoti

Oliy taʼlim muassasalari doktoranturasiga xotin-qizlar uchun ajratilayotgan 300 ta maqsadli kvota
taqsimoti

Leave a Reply